1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Epitaphium prowadzony jest przez firmę VENTI Sp. J M.Rytych R.Wierzbicki KRS:0000305291 NIP:725-18-11-633 REGON:472871456 z siedzibą w 93-192 Łódź, ul. Senatorska 31 zwaną w dalszej części regulaminu VENTI.
  2. Wykonawcą usług jest VENTI, sprzedaż pakietów startowych Epitaphium prowadzona jest poprzez Partnerów. Lista partnerów znajduje się na stronie epitaphium.pl/gdzie-kupic/.
 2. ZADBAJ O GRÓB
  1. Usługi dostępne w sekcji Zadbaj o grób świadczone są przez VENTI za pośrednictwem Partnerów na wybranych cmentarzach.
  2. Usługę zamówić może dowolna osoba. Usługi świadczone są wyłącznie na grobach zarejestrowanych w systemie Epitaphium które mają przypisane dane geolokalizacyjne.
  3. Płatność za usługę pobierana jest z góry i  za pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności S.A.. Usługi zamówione ale nie opłacone nie zostaną wykonane.
  4. Po wykonaniu usługi na adres email Zamawiającego zostanie przesłane potwierdzenie wykonania usługi w formie zdjęcia. VENTI nie odpowiada za problemy z odebraniem zdjęcia leżące po stronie Zamawiającego.
  5. W przypadku zastrzeżeń związanych z realizacją zlecenia prosimy o przesłanie reklamacji na adres email bok@epitaphium.pl podając numer zamówienia, dane osoby zamawiającej oraz zastrzeżenia związane z usługą.
 3. ZAKŁADANIE KONTA EPITAPHIUM
  1. Pakiety startowe Epitaphium są do nabycia u Partnerów. Lista Partnerów znajduje się na stronie epitaphium.pl/gdzie-kupic/.
  2. Ceny pakietów startowych Epitaphium ustalane są przez Partnerów.
  3. VENTI zobowiązuje się świadczyć usługi opisane na stronie www.epitaphium.pl przez okres nie krótszy niż 5 lat.
  4. W celu założenia konta niezbędne jest podanie Partnerowi danych dotyczących osoby zmarłej, lokalizacji grobu oraz adresu email lub numeru telefonu komórkowego osoby Zamawiającej.
  5. Z chwilą założenia konta aktywna staje się wizytówka zmarłej osoby.
  6. Wybrane dane na wizytówce zmarłej osoby edytować może osoba Zamawiająca po aktywacji dostępu.
  7. VENTI nie odpowiada za informacje lub zdjęcia podane przez Zamawiającego podczas zakładania lub edycji wizytówki zmarłej osoby.
  8. W przypadku umieszczenia informacji lub zdjęć uznanych powszechnie za obraźliwe, pornograficzne lub szerzące nienawiść VENTI ma prawo natychmiast wyłączyć widoczność wizytówki osoby zmarłej. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kosztów  nabycia usługi.
 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKI COOKIE
  1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej VENTI) w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest jest VENTI R . WIERZBICKI M. RYTYCH SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Senatorskiej 31.
  2. Wszelkie żądania związane z RODO prosimy kierować na adres bok@apitaphium.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez VENTI w celu:
   1. założenia konta Epitaphium – adres email lub telefon osoby Zamawiającej,
   2. realizacji usług w sekcji Zadbaj o grób – imię, nazwisko, adres email, numer telefonu osoby Zamawiającej
  4. Zamawiający mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO a w szczególności przysługuje im:
   1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
   2. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom,
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.
  5. VENTI przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
  6. Dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez VENTI przez okres realizacji umowy zawartej z Zamawiającym lub do czasu skutecznego wniesienia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W związku z obowiązkami podatkowymi i prawnymi dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
  7. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy do firm wspierające nas w zrealizowaniu usługi tj:
   1. firmy kurierskie, Pocztę Polską, Inpost,
   2. Partnerzy,
   3. firmę obsługującą nas w zakresie księgowości,
   4. firmę obsługującą płatności elektroniczne,
   5. adres IP jest w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) przekazywany do Google LLC w celu generowania statystyk.
  8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Mogą być profilowane, w celu prezentacji bardziej dopasowanych ofert.
  9. Epitaphium korzysta z usług reklamowych Google, które pozyskują dane z witryny. Pod tym linkiem można zapoznać się z informacjami, w jaki sposób Google używa danych.
  10. Epitaphium korzysta z plików cookies.
  11. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (sklepu o adresie sklep.cdd.pl) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  12. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest VENTI.
  13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  3. W przypadku wątpliwości co do praw konsumenta zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.